GREENCARD DV-2021

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 02.11.2019-დან.   

მსოფლიოში სისტემის გადატვირთულობის გამო განაცხადების გაგზავნა ნაწიოლობრივ შეფერხებით მუშაობს. თუმცა ჩვენ ვაგრძელებთ განაცხადების მიღებას. შეფერხება უფრო მეტად მოქმედებს ოჯახებზე, სადაც მეტი წევრია, ამიტომ ამ ტიპის განაცხადების გადაგზავნისთვის საჭიროა ბევრი მცდელობის გაკეთება დღის და ღამის სხვადასხვა დროებში. ამის გამო ოდნავ ვცვლით ე.წ. საოჯახო განაცხადის ღირებულებას. ჩვენგან განსხვავებით ასეთი სირთულის გამო ზოგმა კომპანიამ შეწყვიტა დიდი ოჯახების მიღება.

1 კაციანი განაცხადი - 25.00 ლარი (ფასი იგივეა)

2 და მეტი კაციანი განაცხადი - 37.00 ლარი (გაიზარდა 7 ლარით)

გადატვირთულობის რისკის ფაქტორის გამო გირჩევთ არ გადადოთ შევსება ბოლო მომენტამდე.
ინტერნეტით განაცხადებს მივივიღებთ 05.11.2019-ის დილის 12.00 საათამდე.

ჩვენმა კომპანიამ შეწყვიტა განაცხადების მიღება
აღნიშნული ტიპის პრობლემები ყოველწლიურად არსებობს ამ სისტემაში, რის შესახეაცბ
ჩვენ წინასწარ 
გამოცხადებული გვაქვს ჩვენს ვებ გვერდზე. 

 


რჩევები შევსების დაწყებამდე

1. აპლიკაციის შევსებისას სახელები და გვარები აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს მხოლოდ ინგლისურ ენაზე (სხვანაირად ანკეტა არ მიიღება). დაწერეთ ისე როგორც გაქვთ დაფიქსირებული საზღვარგარეთის პასპორთში ან ID ბარათში. სასურველია დაიხმაროთ ინგლისური ენის მცოდნე.

2. რა თქმა უნდა სხვა მონაცემებიც ინგლისურად მოითხოვება, მაგრამ თუ მონაწილე ვერ ახერხებს სხვა ველების ინგლისურად შევსებას ჩვენი სპეციალისტები თავად თარგმნიან მათ.

3. თუ სურათის ციფრული პარამეტრები არასწორია, ჩვენი სპეციალისტები მას გაასწორებენ, მაგრამ სურათი აუცილებლად უნდა იყოს გადაღებული ვიზუალური მოთხოვნების დაცვით, გაეცანით აქ: http://greencard.spar.ge/photos.html

4. გადახდის გარეშე აპლიკაცია გამოიგზავნება, მაგრამ გაუქმდება. გადახდა შესაძლებელია 2 გზით:
   1). VISA / Mastercard - სისტემა თავად მიუთითებს შესაბამის ფასს ;
  2). წინასწარ ბანკში გაადხდა, რომ შეძლოთ დასკანირებული  ქვითრის აპლიკაციაში აიტვირთვა. სად და როგორ გადაიხადოთ ნახეთ აქ: http://greencard.spar.ge/pay.html

5. განაცხადის გამოგზავნისთანავე მიიღებთ აპლიკაციის ID ნომერს და ბმულს, იგივე გადმოგეგზავნებათ ელ-ფოსტაზეც. ამ მონაცემებით მომავალში შეძლებთ განაცხადის შემოწმებას, ხოლო შეცდომის აღმოჩენის შემთხვევაში შეძლებთ დაუყოვნებლივ რეაგირებას.

აპლიკაციის ველების არასწორად შევსების შემთხვევაში აპლიკაცია გამოიტანს შესაბამის შეცდომებს აპლიკაციის ველების თავში. ჩვენი მხრიდან ნებისმიერი საეჭვო ჩანაწერის აღმოჩენის შემთხვევაში ჩვენ ოპერატიულად დაგიკავშირდებით. განაცხადი ჩვენს მიერ გადაიგზავნება მხოლოდ შემოწმების შემდეგ. როცა თქვენი განაცხადის სტატუსი გახდება "გაგზავნილი" შეგიძლიათ ჩვენი საიტიდან (http://greencard.spar.ge/dvlottery/viewresults-dv2021/) ჩამოტვირთოთ რეგისტრაციის კოდი, რომელიც დაგჭირდებათ შედეგების შესამოწმებლად 2020 წლის მაისში. განაცხადის სტატუსს ამოწმებთ რეგისტრაციის ბმულიდან, რომელიც გეგზავნებათ რეგისტრაციის დასრულებისთანავე.

ყურადღება მიაქციეთ ყველა ველის ქვეშ მიწერილ შენიშვნებს !

შეავსეთ  მოცემული ფორმა

 

 
გადახდა ბანკში
(დაგჭირდებათ ქვითრის ატვირთვა)
გადახდა ბარათით
გადახდის გარეშე განაცხადი არ დამუშავდება
0
ატვირთე გადახდილი ქვითარი :
შენიშვნა: როგორ გადაიხადოთ და მოამზადოთ გადახდის ქვითარი გასაგზავნათ http://greencard.spar.ge/pay.html
1
შენიშვნა: ჩაწერეთ ინგლისურად. ერთი ასოს შეცდომაც კი გამოიწვევს დისკვალიფიკაციას.
2
3
4
შენიშვნა: ამოწერეთ ზუსტად, როგორც დაფიქსირებულია ოფიციალურ საბუთში.
5
 
 
 
6
შენიშვნა: სურათი უნდა შეესაბამებოდეს ამ ბმულზე განთავსებულ მაგალითს http://greencard.spar.ge/photos.html
7
შენიშვნა: აუცილებელი არაა ჩაწეროთ რეგისტრაციის მისამართი. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ ჩაწეროთ თქვენი ნათესავის ან ახლობლის მისამართიც, სადაც გინდათ რომ მოგივიდეთ წერილი მისი გამოგზავნის შემთხვევაში.
 
შენიშვნა: საქართველოში შედგება ოთხნიშნა ციფრისგან
იპოვეთ ამ ბმულიდან: https://www.gpost.ge/?site-lang=ka&site-path=help/zipcodes/&group=1
8
9
შენიშვნა: ჩაწერეთ შემდეგი ფორმატით, მაგალითად: +995 593 123456
10
შენიშვნა: თუ არ მიუთითებთ ჩვენ გამოვიყენებთ კომპანიის ელ-ფოსტას.
11
შენიშვნა: მონიშნეთ ის ვარიანტი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება თქვენს განათლებას.
12
შენიშვნა: აქ მნიშვნელოვანია თქვენი იურიდიული მდგომარეობა და არა ის, ფაქტობრივად ცხოვრობთ თუ არა მეუღლესთან.
14
შენიშვნა: ჩაწერეთ მხოლოდ იმ შვილების რაოდენობა, რომლებიც ამ მომენტისთვის ჯერ არ არიან 21 წლის. შვილებად ითვლება ბიოლოგიური შვილები, ნაშვილები შვილები, მეუღლის შვილები მიმდინარე და წინა ქორწინებიდან), მიუხედავათ იმისა აპირებენ თქვენთან ერთად ემიგრაციას თუ არა (არასწორი ინფორმაცია გამოიწვევს თქვენი ანკეტის გაუქმებას აღნიშნულ ლატარიაში მონაწილეობიდან)
თუ შვილი არის 21 წლამდე, მაგრამ უკვე არის ოფიციალურად დაქორწინებული ის არ ჩაითვლება რაოდენობაში.
რაოდენობაში არ ჩაითვლება ასევე აშშ-ს მოქალაქეობის მქონე შვილები.
შენიშვნა: გაგზავნის წინ აუცილებლად გადაამოწმეთ ყველა ველის სისწორე